top of page

Pomoc

Polityka prywatności 

I. Postanowienia Ogólne:

1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie zakwas.studio.pl (dalej: Serwis).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Spółdzielnia Socjalna Zakwas (dalej: Administrator).

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

3. Zbierane przez Administratora dane będą:

– przetwarzane zgodnie z prawem,

– przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
   niezgodnym z tymi celami,

– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

– przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 • komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 • w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

1.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

IV. Informacje o przetwarzaniu

1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
   a. podmiotom powiązanym z Administratorem
   b. podmiotom współpracującym z Administratorem,
   c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym 
   wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
   d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
   e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe, 

   f. kancelariom prawnym.

2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Użytkownik Serwisu ma prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych

 • sprostowania danych

 • usunięcia danych

 • ograniczenia przetwarzania danych

 • przenoszenia danych

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie usprawiedliwionego interesu administratora

 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem

2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

VI. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.
2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.

Polityka cookie 

I. Definicje

1. Administrator – Spółdzielnia Socjalna Zakwas., która przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika za pośrednictwem plików cookie.

2. Cookie – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookie Administratora – oznacza Cookie zamieszczane przez Administratora, związane z prowadzeniem przez Administratora stron internetowych Serwisu.

4. Cookie Zewnętrzne – oznacza Cookie zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie zakwas.studio.pl

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Serwisu.

  II. Rodzaje wykorzystywanych cookie 

1. Stosowane przez Administratora Cookie są̨ bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się̨ do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookie zazwyczaj zawierają̨ nazwę domeny, z której pochodzą,̨ czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi Spółdzielnia Socjalna Zakwas wykorzystuje 2 rodzaje plików cookie:

 • Niezbędne – absolutnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać. Przechowywane na urządzeniu do 30 dni. 

 • Analityczne – zwane statystycznymi – zbierają informacje o tym, jak często strona internetowa jest odwiedzana i jak się z niej korzysta. Te zagregowane i anonimowe informacje służą do ulepszania zawartości i wydajności strony – bez zgody nie jest to możliwe. Przechowywane na urządzeniu do 2 lat.

 • Reklamowe – zwane też marketingowymi – pozwalają na wyświetlanie reklam dopasowanych do profilu użytkownika odwiedzającego stronę. Na podstawie historii przeglądania budowane są profile, które udostępniane są partnerom reklamowym, aby spersonalizowane reklamy wyświetlały się na innych stronach. Przechowywane są przez okres 1 roku. 

3. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

 • Sesyjne – tymczasowe, które pozostają w pamięci przeglądarki Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej zakwas.studio.pl – są one obowiązkowe dla poprawnego działania wybranych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości serwisu. Mechanizm cookie sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 • Stałe – wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia strony dla Użytkownika m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony lub do wyświetlania spersonalizowanych reklam, nie są kasowane po zamknięciu i są przechowywane na urządzeniu użytkownika między sesjami. Mechanizm cookie trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4. Użytkownik ma możliwość́ ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookie do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają ̨ plików cookie.

 III. Cele w jakich wykorzystywane są cookie 

1. Administrator wykorzystuje Cookie w następujących celach:

a) Konfiguracji serwisu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio
  wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 • ułatwienia przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach;

 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu
  Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
  Użytkownik.


b) Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie:

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

 • zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym utrzymania sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu i rozpoznania osoby korzystającej przy kolejnej sesji,

 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora; 

 

c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, w tym tworzenie zagregowanych statystyk służących poprawie funkcjonalności strony, jej struktury i zawartości;

d) analiz i badań oraz audytu oglądalności - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają ̨ zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookie

1. Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików Cookie.
2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookie do

Urządzenia Użytkownika.
3. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za

pomocą̨ ustawień przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari) lub za pomocą̨ konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą̨ zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę̨ plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookie na urządzeniu Użytkownika.

4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są̨ w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookie korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

6. Ograniczenie stosowania lub zablokowanie plików Cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

7. Pliki cookie zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane przez zaufane podmioty współpracujące z Spółdzielnią Socjalną Zakwas. 

bottom of page