top of page

Pomoc 

Regulamin warsztatów

1) W cenie warsztatów zawarte są wszystkie materiały oraz wypały prac. 

2) Po dokonaniu zakupu uczestnik otrzymuje potwierdzenie e-mail wraz z podsumowaniem zamówienia i  informacją o pojawieniu się na liście warsztatowiczów. 

3) Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do ograniczeń wielkościowych prac ustalonych przez osobę prowadzącą. Każdy uczestnik ma do wykorzystania około 1,5 kg gliny. Prace wykonane podczas warsztatu są własnością uczestnika, który zobowiązany jest do odebrania prac, w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia warsztatów. Prace, które nie zostaną odebrane zostaną zutylizowane lub przekazane na aukcje charytatywne.

4) Uczestnik jest zobowiązany do oznaczenia prac wykonanych podczas warsztatu, zrobienia ich zdjęcia oraz podpisania. 

5) Odbiór prac w pracowni możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia pracowni, od 11:00 do 18:00, chyba, że stwierdzono inaczej na podanej stronie internetowej zakwasstudio.pl. Możliwa jest też wysyłka prac po uiszczeniu kwoty przesyłki.

6) Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń osoby prowadzącej i zasad BHP.

                                        

                            MIESIĘCZNY KURS CERAMICZNY / PODSTAWOWE TECHNIKI LEPIENIA

 

 • Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona od 7 do 8 osób wraz z osobą prowadzącą. 

 • Kurs obejmuje cztery spotkania w miesiącu, każde z nich trwa 120 minut, zajęcia mają charakter cykliczny i kosztują 390 zł. 

 • Istnieje możliwość bezpłatnego odrobienia jednego spotkania bez potrzeby wcześniejszego informowania organizatora. W przypadku nieobecności na więcej niż jednym spotkaniu, konieczna jest dodatkowa opłata w wysokości 97,50 zł. 

 • Brak obecności na ostatnim spotkaniu ze szkliwienia wiąże się z możliwością jego odrobienia tylko w ciągu miesiąca, inaczej praca zostanie zutylizowana.

 • Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia warsztatów, wtedy Organizator zwraca koszt środków na konto, z którego została dokonana płatność. W przypadku rezygnacji po upłynięciu terminu, nie wcześniej niż na 24h przed rozpoczęciem, uczestnikowi przysługuje zwrot środków w postaci miesięcznego vouchera na warsztaty. Po upłynięciu 24h uczestnikowi nie przysługuje zwrot środków. 

 • Podczas trzeciego spotkania uczestnicy wykonują retusz ceramiki na sucho, który powoduje szkodliwy pył ceramiczny, w przypadku występowania chorób układu oddechowego, należy zgłosić prośbę o  maseczkę ochronną. 

                                   

                           WARSZTATY PODSTAWOWYCH TECHNIK LEPIENIA / WERSJA SKRÓCONA

 

 • Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona od 7 do 8 osób wraz z osobą prowadzącą. 

 • Kurs obejmuje dwa spotkania w miesiącu, każde z nich trwa 150 minut, zajęcia mają charakter cykliczny i kosztują 280 zł. 

 • Odrabianie spotkania każdorazowo wiąże się z opłatą w wysokości 50 zł. 

 • Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia warsztatów, wtedy Organizator zwraca koszt środków na konto, z którego została dokonana płatność. W przypadku rezygnacji po upłynięciu terminu, nie wcześniej niż na 24h przed rozpoczęciem, uczestnikowi przysługuje zwrot środków w postaci miesięcznego vouchera na warsztaty. Po upłynięciu 24h uczestnikowi nie przysługuje zwrot środków. 

 

                            MIESIĘCZNY KURS CERAMICZNY / TOCZENIE NA KOLE GARNCARSKIM

 • Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona do 4 osób wraz z osobą prowadzącą. 

 • Kurs obejmuje cztery spotkania w miesiącu, każde z nich trwa 120 minut, zajęcia mają charakter cykliczny i kosztują 510 zł. 

 • Odrabianie spotkania każdorazowo wiąże się z opłatą w wysokości 70 zł oraz jego realizacją w kolejnym miesiącu ze względu na specyfikę pracy na kole garncarskim.

 • Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia warsztatów, wtedy Organizator zwraca koszt środków na konto, z którego została dokonana płatność. W przypadku rezygnacji po upłynięciu terminu, nie wcześniej niż na 24h przed rozpoczęciem, uczestnikowi przysługuje zwrot środków w postaci miesięcznego vouchera na warsztaty. Po upłynięciu 24h uczestnikowi nie przysługuje zwrot środków. 

 

                                    WARSZTAT ODLEWANIA PORCELANY - WARSZTAT TAP

 • Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona do 6 osób wraz z osobą prowadzącą. 

 • Jednorazowe spotkanie trwa 150 minut i kosztuje 210 zł. 

 • Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia warsztatów, wtedy Organizator zwraca koszt środków na konto, z którego została dokonana płatność. W przypadku rezygnacji po upłynięciu terminu, nie wcześniej niż na 24h przed rozpoczęciem, uczestnikowi przysługuje zwrot środków w postaci miesięcznego vouchera na warsztaty. Po upłynięciu 24h uczestnikowi nie przysługuje zwrot środków. 

                                    WARSZTAT PODSTAW TOCZENIA NA KOLE GARNCARSKIM

 • Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona do 4 osób wraz z osobą prowadzącą. 

 • Jednorazowe spotkanie trwa 150 minut i kosztuje 210 zł. 

 • Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia warsztatów, wtedy Organizator zwraca koszt środków na konto, z którego została dokonana płatność. W przypadku rezygnacji po upłynięciu terminu, nie wcześniej niż na 24h przed rozpoczęciem, uczestnikowi przysługuje zwrot środków w postaci miesięcznego vouchera na warsztaty. Po upłynięciu 24h uczestnikowi nie przysługuje zwrot środków. 

                                                    WARSZTAT DLA RODZICÓW I DZIECI

 • Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona od 7 do 8 osób wraz z osobą prowadzącą.

 • Jednorazowe spotkanie trwa 90 minut i kosztuje 210 zł (wariant jedno dziecko) lub 230 zł (wariant dwójka dzieci). 

 • Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia warsztatów, wtedy Organizator zwraca koszt środków na konto, z którego została dokonana płatność. W przypadku rezygnacji po upłynięciu terminu, nie wcześniej niż na 24h przed rozpoczęciem, uczestnikowi przysługuje zwrot środków w postaci miesięcznego vouchera na warsztaty. Po upłynięciu 24h uczestnikowi nie przysługuje zwrot środków.

                                                     

1) Voucher warsztatowy jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty zakupu, uprawnia do jednorazowego uczestnictwa w wybranym warsztacie ceramicznym oraz nie ulega przedłużeniu.

2) Voucher warsztatowy jest imienny, posiada indywidualny kod i nie podlega przekazaniu innej osobie. 

3) Aby skorzystać z vouchera warsztatowego, należy dokonać wcześniejszej rezerwacji terminu warsztatu mailowo na adres zakwas.warsztaty@gmail.com, telefonicznie pod numerem 666 606 990 lub stacjonarnie pod adresem ul. Szczytnicka 40/1B, 50-382 Wrocław. 

4) Voucher warsztatowy nie jest wymienialny na gotówkę i nie podlega zwrotowi.

5) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie mniej niż 5 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, voucher uznawany jest za wykorzystany.

                     

1) Organizator zapewnia autorski plan warsztatów, wszystkie potrzebne materiały, miejsce oraz wykwalifikowane osoby prowadzące warsztaty.

2) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu w przypadku niezorganizowania grupy o minimalnej liczbie uczestników, bądź z przyczyn niezależnych od pracowni. W przypadku takiej sytuacji organizator zobowiązany jest do wypłacenia zwrotu środków w kwocie warsztatu lub voucheru do wykorzystania o ważności 6 miesięcy. 

3) Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania warsztatu, jeśli uczestnicy wykonają swoją pracę szybciej, przez co czas trwania każdego z warsztatów jest czasem orientacyjnym.

4) Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania prac uczestników w celach promocyjnych i publikowania ich na stronie internetowej oraz profilach społecznościowych pracowni.

5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w pracowni, ani za jakiekolwiek szkody na osobie lub konsekwencje zdrowotne będące następstwem niestosowania się do regulaminu pracowni, zasad BHP oraz wynikające z indywidualnego stanu zdrowia osób korzystających z pracowni.

6) Organizator zobowiązuje się do zapewniania wytycznych BHP.

7) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

                 

 

1) Podczas warsztatów używamy narzędzi i materiałów, w które wyposażona jest nasza pracownia, zgodnie z ich przeznaczeniem i według zaleceń i instrukcji udzielonych przez osobę prowadzącą.

2) Pamiętaj o szczególnej ostrożności podczas pracy z ostrymi narzędziami.

3) Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem osoby prowadzącej, po zaznajomieniu się z instrukcją ich obsługi.

4) Wszelkie wypadki, niebezpieczeństwa, uszkodzone narzędzia czy sprzęty – należy zgłosić niezwłocznie osobie prowadzącej warsztaty.

5) Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie pracowni ceramicznej. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

6) Kontakt ze szkliwami i szkliwienie:

 • podczas pracy należy zachować szczególne środki ostrożności, gdyż szkliwo jest substancją chemiczną 

 • nie należy jeść ani pić podczas pracy ze szkliwem

 • po zakończeniu szkliwienia należy zostawić  miejsce pracy w takim stanie, w jakim było na początku 

§ 1 Warsztaty ceramiczne:

Zasady BHP
 obowiązujące w pracowni ceramicznej Zakwas Studio:

§ 2 Voucher warsztatowy:

§ 3 Prawa i obowiązki Organizatora:

Uczestnictwo w warsztatach realizowanych przez Zakwas Studio jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

bottom of page